בא לעסק - הנהלת חשבונות חכמה

הפקה וטיפול בדוחות

דוח הצהרת הון, הכנת דוח שנתי, הכנה וטיפול בדוחות כספיים שוטפים ועוד תוך כדי ליווי אישי ומסור , מענה מיידי ומהיר.

 


דוח הצהרת הון
אם בחרת לנהל את הנהלת החשבונות לבד, דוחות למס הכנסה הם לא בעיה בשבילך, מכתבים לרשויות הם התכתבות אהובה הרי את דוח הצהרת ההון תשאיר למומחים. קרא עוד…


 

דוחות כספיים
סוגים של דוחות כספיים, דוח מאזן, דוח רווח והפסד, דוח תזרים מזומנים ועוד… קרא עוד…


 

הכנה והגשת דוח שנתי
דוח שנתי בגין העסקת עובדים, דוח שנתי בגין תשלומים לספקים, דוח שנתי על מחזור הכנסות לעוסק פטור, דוח שנתי לעצמאי / בעל שליטה ועוד. קרא עוד…