בא לעסק - הנהלת חשבונות חכמה

הנהלת חשבונות לחברה בע"מ

פתחת חברה בע"מ במזל טוב, וכשהגעת לרואה החשבון התברר לך כי הנהלת חשבונות לחברה בע"מ היא "אופרה אחרת". הוא דיבר על הנהלת חשבונות כפולה.... מאזן... התאמות בנק וקופה.... הרבה יותר עבודה אבל למה?

התשובה לא הייתה ברורה אבל מה שברור הוא שבמקום 850 ₪ בחודש צריך כרגע לשלם 2,500 ₪ בחודש ולך לא ברור למה כי הרי שום דבר לא השתנה.
אבל לא, דברים השתנו והנהלת חשבונות לחברה בע"מ מורכבת הרבה יותר מאשר לעוסק מורשה.

חוק החברות התשנ"ט – 1999 קובע בסעיף 172 (א) כדלקמן

"..... חברה......תערוך לכל שנה דוחות כספיים שיכללו מאזן ליום 31 בדצמבר...... ודוח רווח והפסד לתקופה של שנה שהסתיימה באותו יום............ :

ובסעיף 154 קובע החוק

"........חברה תמנה רואה חשבון מבקר שיבקר את הדוחות הכספיים שלה ויחווה את דעתו עליהם.... "

 

כלומר, בניגוד לעוסק מורשה שרשאי להכין רק דוח רווח והפסד הרי חברה בע"מ חייבת בהגשת מאזן והגשת מאזן כרוכה בהנהלת חשבונות כפולה כך ש - הנהלת חשבונות לחברה בע"מ תהיה תמיד הנהלת חשבונות כפולה כבר מהשקל הראשון של ההכנסה.
בנוסף, מעבר להנהלת החשבונות חייבת חברה בע"מ במינוי רואה חשבון ( עוסק מורשה רשאי גם להיעזר ביועץ מס ו/או רואה חשבון. לעומת זאת הפיקוח על הנהלת חשבונות לחברה בע"מ יהיה רק על ידי רואה חשבון ).
אם כן, הבנו כי בגלל חוק החברות כל חברה בע"מ חייבת בהנהלת חשבונות מורכבת יותר, כוללת רישום מורכב יותר וזאת על מנת שבסוף שנה ניתן יהיה להוציא מאזן.
מעבר לכך, חברה חייבת למנות רואה חשבון על מנת שיבקר את דוחותיה ולא יכולה להסתפק ביועץ מס.

 

הנהלת חשבונות לחברה בע"מ

 

הנהלת חשבונות לחברות בע"מ - מה כול כך מורכב?

מדוע הנהלת חשבונות לחברה בע"מ מורכבת יותר מהנהלת חשבונות לעוסק מורשה?

ניקח דוגמא של הוצאת חשבונית ללקוח.
בעוסק מורשה נרשמת בהנהלת החשבונות פקודת יומן אחת של הכנסה, ואילו בהנהלת חשבונות לחברות בע"מ נרשמות 3 פקודות יומן

1. הכנסה

2. קבלה כשהכסף התקבל

3. הפקדה מהקופה לבנק.

כלומר, הנהלת חשבונות לחברה בע"מ הפכה פקודה אחת ל 3 פקודות ומדובר בפי 3 עבודה ומכאן הקפיצה במחיר שרואה החשבון ביקש. מעבר לכך, באמצעות הנהלת חשבונות לחברה בע"מ מנוהל כל מערך הלקוחות, ספקים, עובדים, בנקים, קופות, כרטיסי אשראי ועוד'. מדובר על עבודה רבה שלא ניתן להשוואתה להנהלת חשבונות של עוסק מורשה.

ובסוף השנה - עוסק מורשה מגיש דוח רווח והפסד, חברה בע"מ מגישה מאזן אותו מבקר רואה החשבון שגם כאן יש עבודה לא מועטה.
לסיכום - הנהלת חשבונות לחברות בע"מ היא מורכבת יותר, מפורטת יותר, מסובכת יותר, דורשת עבודה רבה יותר ולא כל מנהל חשבונות יודע לעשותה.

איך מגיעים לפתיחת חברה בע"מ

בדרך כלל המעבר לחברה בע"מ נעשה עם גידול בעסק, כניסת שותפים, דרישות רגולטוריות, רצון להפריד בין הבעלים לעסק ועוד'. הגידול בפעילות העסק מלווה בגיוס עובדים, גידול בהתחייבויות, גיוס קווי אשראי נוספים ועוד'.
הקפיצה בדרישות ממערך הנהלת החשבונות מעוסק מורשה למערך הנהלת חשבונות לחברה בע"מ ( שקרתה בין לילה ) דורשת היערכות היות והנהלת חשבונות לחברה בע"מ אינה דומה כלל להנהלת חשבונות של עוסק מורשה.

במה דברים אמורים?
כפי שכבר עלה במאמר, כל פעולה שילשה את עצמה, כמות החומר הנדרשת שולשה ( מחשבונית מס אצל עוסק מורשה הרי כרגע יש להביא חשבונית מס, קבלה, הפקדה לבנק ). על מנהל החשבונות של חברה בע"מ לערוך התאמת כרטיסים, ניתוח כרטיסים, הצלבות נתונים וכל אלו דרישות שלא היו בעבר.
מעבר לכך, כבעל עסק גדול, הדרישה שלך ממשרד הנהלת החשבונות היא שמעבר לפעילות שהייתה בעבר למילוי פנקסים ודיווחים לרשויות תוכל לקבל דיווחים שוטפים על מצבו הפיננסי של העסק - דוח רווח והפסד, תזרים מזומנים, מאזן וכאן מקור הבעיה האמתית - משרד הנהלת חשבונות לחברות שהינו חיצוני אינו יכול לספק את הסחורה לחברה בע"מ אלא רק לעוסקים מורשים.
הנהלת חשבונות לחברה בע"מ צריכה להתבצע במשרדי החברה בלבד, על ידי הנהלת חשבונות פנימית ובפיקוח צמוד על מנת לעבוד ONLINE להפיק את כל הדוחות מדי שבוע, ולתת מענה לצרכי העסק הגדל על ידי מערכת הנהלת חשבונות לחברות שמיועדת נטו עבור חברות בע"מ ומשולבת במערכת CRM וזאת על מנת לעבור למאה ה 21.

 

הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים

העסק גדל ואתו גדלה גם מערכת הנהלת החשבונות.
במקום הנהלת חשבונות חיצונית אתה מחזיק כיום מחלקת הנהלת חשבונות בראשות מנהל חשבונות מדופלם או חשב.
חשוב ביותר כי הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים יהיו נושאים בהם הוא שולט היטב.

מה הקשר בין שני הנושאים ?
הנהלת חשבונות לחברות הינה עבודה טכנית לחלוטין של רישום הוצאות והכנסות. ממנהל חשבונות מדופלם אנו נדרוש גם הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים הנגזרים ממנה.
על מנת להבין את הקשר החשוב ביניהן , עלינו להגדיר מהם חישובים מסחריים.
בעיקרון, הכוונה בחישובים מסחריים היא חישובים שונים אשר מתייחסים לנושאים שונים הקשורים לניהול הפיננסי של העסק:

1." ערך הכסף " - ריבית.
2. חישוב יחסים פיננסיים בדוחות הכספיים.
3. חישובים שונים הקשורים למטבע חוץ.
4. חישובים שונים הקשורים ליבוא ויצוא.
5. כדאיות השקעות שונות. ועוד',

" ערך הכסף ". ערך הכסף מניח בבסיסו כי זמן = כסף.
כאשר חברה נכנסת לפרויקט , היא עושה זאת בתנאי כמובן שאותו פרויקט יניב יותר הכנסות מאשר עלויות ( אחרת מדובר בפרויקט מפסיד. אולם , כאשר אנו משקללים את העלויות , עלינו תמיד לחשוב על העלויות האלטרנטיביות אשר אין אנו רואים אותם למול עינינו , אותן עלויות אלטרנטיביות הינן הריבית.
מהי ריבית? זהו אותו פיצוי שנותן לנו הבנק בגין הזמן שאנו " הלווינו " לו כסף או לחלופין , אותו פיצוי שדורש הבנק בעבור הזמן שהוא הלווה לנו כסף. הריבית אם כן כוללת בתוכה את מרכיב הזמן, הסיכון והאינפלציה (גם אם כיום היא 0).
כשאנחנו ניגשים לתחום שנקרא הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים עלינו להבין שמנהל החשבונות המדופלם חייב לדעת לחשב את הריבית / ריבית ריאלית / ריבית אפקטיבית בכל אחת משיטת המימון - הלוואה מהבנק, ניכיון המחאות, אשראי ספקים, אשראי מחברות כרטיסי אשראי, אשראי בגין ניכיון המחאות, אשראי בגין ניכיון חשבוניות ( Factoring ).