בא לעסק - הנהלת חשבונות חכמה

מנהל חשבונות מדופלם: מסלול והכשרה

מסלול הכשרתו של מנהל חשבונות כולל את השלבים הבאים

  1. הנהלת חשבונות סוג 1+2.
  2. הנהלת חשבונות סוג 3 .
  3. מנהל חשבונות מדופלם.

ההתפתחות הגדלה במסחר, הכלכלה והמשק בישראל, יוצרת ביקוש הולך וגדל למנהלי חשבונות בעלי " ראש גדול ", מנהלי חשבונות בכירים, בעלי ניסיון וראייה רחבה של צרכי העסק.
מסלול ההכשרה של מנהל החשבונות הכולל גם לימודים וגם עבודה בפועל מתחיל עם הנהלת חשבונות פשוטה בה מנהל החשבונות אחרי רק על תחום אחד בעסק לדוגמא:

  1. קליטת חשבוניות ספקים.
  2. הנפקת חשבוניות ללקוחות.
  3. גבייה מלקוחות / תשלומים לספקים.
  4. התאמת תעודות משלוח לחשבוניות מס

במסגרת זאת מתחיל מנהל חשבונות מתחיל ( סוג 1+2 ) להבין את מערך הנהלת החשבונות של העסק. במידה ומנהל חשבונות עובר בין תפקידים ומתקדם הוא לאט לאט ילמד לראות את התמונה הגדולה של הניהול הפיננסי.
עם התקדמותו של מנהל חשבונות סביר כי ישתלם בסוג 3 ( מנהל חשבונות מדופלם ) כאשר לאחר הקורס יקבל תמונה כוללת יותר של העסק ויוכל לפקח על מנהלי החשבונות מתחתיו. מנהל חשבונות סוג 3 כבר ירכז את העבודה ויוכל לנהל מחלקה קטנה של מנהלי חשבונות בעסק קטן / בינוני.

מנהל חשבונות וכספים

מנהל חשבונות מדופלם, הוא איש המקצוע המהווה חלק אינטגרלי מהצוות הניהולי של העסק או הארגון, האמון על ניהול תחומי החשבונאות בעסק, לרבות תחומי המיסים, התמחור והמימון, ולמעשה הוא יכול לנהל באופן עצמאי לחלוטין את תחום החשבונות גם בעסקים גדולים ומורכבים במיוחד.
בעסק בינוני לא ניתן להסתפק במנהל חשבונות סוג 3 היות והניהול הפיננסי של העסק דורש הבנה בנושאים רבים נוספים. מנהל חשבונות מדופלם יכול להוות שלב ביניים בין מנהל חשבונות סוג 3 לבין גיוס רואה חשבון כמנהל כספים. ככל שמנהל החשבונות המדופלם בעל ניסיון רב יותר, מוכשר יותר, גישתו ניהולית יותר הי הוא יוכל אף למלא את תפקידו של מנהל הכספים. להלן חלק מהנושאים בהם עוסק מנהל חשבונות מדופלם ובהם עליו להתמחות:

חשבונאות פיננסית

כללי חשבונאות מקובלים, דיווח לפי סוג הארגון, רכוש קבוע, השקעות, רכוש שוטף, ניהול מלאי, חייבים, מזומנים בקופה ובבנקים, הון עצמי, עתודות ויעודות, פיצויי פיטורין, התחייבויות לזמן ארוך ולזמן קצר, דוח רווח והפסד, דוח על השינויים בהון העצמי בחברה, יבוא ויצוא סחורות מחו"ל. דוח על תזרים המזומנים.

מיסוי ונושאים משפטיים

עקרונות הטלת המיסים, הכנסות, פטורים, הנחות ממס, הוצאות מותרות בניכוי, ניכויים שהתרתם מוגבלת, ניכוי פחת, ניכויים שאין להותירם, קיזוז הפסדים, מיסוי יחיד, ניכויים וזיכויים, שיעור המס ליחיד ולחברה, רווחי הון עקרונות, הוראות ניהול ספרים. הליכי שומה וערעור, הליכי גבייה, אחריות גבייה, אחריות נושא משרה בתאגיד, חוק מס ערך מוסף, חוק מס שבח

חישובים מסחריים

מנהל חשבונות מדופלם יהיה חייב להכיר גם את הפרשי השער, ריבית פשוטה לרבות לוחות סילוקין וריבית אפקטיבית, ריבית על יתרות בחשבונות עו"ש קרדיטוריים ודביטוריים, ניכיון צ'קים, ריבית דריבית, ניתוח כדאיות השקעות, ניירות ערך, יבוא יצוא, רווח גלום ורווח נקי כאחוז ממחיר הקניה או המכירה.

חשבונאות ניהולית / תמחיר

מהות חשבונאות העלות - תמחיר ומטרותיו, סוגי עלויות ומיונן, הבחנה בין תמחיר היסטורי ותמחיר תקן, הבחנה בין תמחיר הזמנות ותמחיר לפי תהליכים, הבחנה בין תמחיר ספיגה לבין תמחיר ישיר, נקודת איזון, ניתוח מכירות ורווחים, דוחות תמחיר, חשבונאות תמחירנית וחשבונאות פיננסית.

דיני עסקים

דיני חוזים, הגבלים עסקיים, חוזים אחידים, דיני תאגידים, חברות ותאגידים אחרים, שטרות ושקים לסוגיהם, דיני עבודה

עקרונות תורת המשק והסחר

מנהל חשבונות מדופלם יהיה חייב להכיר ולהבין היטב את מבנה הארגון הפנימי של הפירמה, צורות התארגנות של פירמות בכלל, שיטות שכר - שכר עידוד, הסכמים קיבוציים, בוררות, הטבות ותנאים סוציאליים לעובדים, מימון פעולות הפירמה, הון עצמי והון זר, סחר פנים וחוץ, ביטוחי חובה, רשות הממשלה כגורם מפקח ומכוון במשק, ועוד מונחים מקובלים ונפוצים במסחר בנקאות ובפעילות המשקית בישראל.

יצירת קשר

נציגנו ישמח לתת לך הצעת מחיר לכל אחד מהמסלולים בפגישה אישית