בא לעסק - הנהלת חשבונות חכמה

מושגי יסוד בדוח רווח והפסד

כן, ישבת שוב עם רואה החשבון ושוב התבלבלת. הרווחתי ? לא הרווחתי ? ומה עם
המע"מ ?
אז בוא נתחיל ונעשה סדר

ראשית
אל תשכח - כל הנתונים בדוח רווח והפסד הם ללא מע"מ ! מכרת ב 117 ₪ בדוח הרווח והפסד תראה 100 ₪ בלבד. הקופה הרושמת "דפקה" החודש 58,500 ₪ ברווח והפסד תראה 50,000 ₪ בלבד.

וכעת בוא ניכנס לעולם המושגים של רואה החשבון

מחזור מכירות/הכנסות

סך החשבוניות שהוצאת בניכוי חשבוניות זיכוי לאורך התקופה.

עלות המכר

בעסק מסחרי - עלות המוצרים. למה עלות ולא קניות ? כי לקניות יש להוסיף את הקניות שהיו במלאי הפתיחה ולהפחית את הקניות במלאי הסגירה לדוגמא:
במלאי הפתיחה- קניות (שהיו בשנה שעברה ולא נמכרו ) בשווי 100 ₪.
קניות במשך השנה – 1,000 ₪.
במלאי הסגירה – קניות שקניתי השנה ועדיין לא נמכרו - 500 ₪.
העלות – 100+1,000-500=600 ₪.
בעסק יצרני – מעבר לעלות המוצרים יש להוסיף עלויות ייצור. מהם עלויות הייצור ?
שכר דירה, ארנונה (אולם הייצור), חשמל ( מכונות ואולם הייצור), שכר עובדים (בייצור), קבלני משנה וכיוב' .

רווח גולמי

סך המכירות בניכוי העלות .

% הרווח גולמי: הרווח הגולמי חלקי המחזור.
לדוגמא -קניתי ב 100 ₪ ומכרתי ב 200 ₪ מה % הרווח הגולמי ?? היות ו% הרווח הגולמי הוא עלות חלקי מחזור הרי הרווחתי 50% ולא 100% .
לדוגמא – קניתי ב 100 עלויות הייצור היו עוד 100 ₪ ומכרתי ב 500 ₪. הרווח הגולמי הוא 300 ₪ ולכן % הרווח הגולמי הוא 60% .
(*) שים לב שרואה החשבון בודק תמיד את % הרווח הגולמי היות וזהו נתון שמס הכנסה ומע"מ אוהבים תמיד לבדוק גם מול עסקים דומים בענף וגם לנתונים של העסק שלך משנים קודמות

הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות

יתר ההוצאות ( ללא הוצאות מימון) - תקשורת, אחזקת רכב, פרסום שכר עובדים (פקידים ואנשי מכירות), משרדיות וכיוב' ....

רווח לפני הוצאות מימון

הרווח הגולמי בניכוי הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות.

הוצאות מימון

לצערנו, כולנו נעזרים בבנקים וגורמי מימון אחרים על מנת לממן את פעילות העסק. כל העמלות ( ויש הרבה...) והריבית (חשבון הבנק והלוואות) נכנסים להוצאות המימון.

רווח לפני הכנסות/(הוצאות) אחרות

לפעמים, יש עוד סוג הוצאות/ הכנסות מיוחדות שלא קשורות לתפעול הרגיל של העסק
כמו מכירת נכסים קבועים או הכנסה חריגה מאוד ( מחיקת מלאי מת שנצבר לאורך
שנים) שגם אותן יש לקחת בחשבון אבל כפי שצוין הן חריגות.

רווח לפני מס

בשעה טובה נשארנו עם הרווח (בואו נקווה שלא הפסד...) ועליו כמובן יש להתחלק עם
ידידנו ממס הכנסה וביטוח לאומי ( אם אנחנו עצמאים) או מס הכנסה בלבד (אם אנחנו
חברה בע"מ).

ביקורת חשבונות בזכוכית מגדלת

דוגמא לדוח רווח והפסד

סעיף: ש"ח
מכירות: 1,000,000
עלות המכר: 450,000
רווח גולמי: 550,000
הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות: 150,000
רווח לפני הוצאות מימון, נטו: 400,000
הוצאות מימון נטו: 50,000
רווח לפני הוצאות אחרות: 350,000
הוצאות אחרות: 75,000
רווח לפני הפרשה למס: 275,000
הפרשה למס: 75,000
רווח נקי לשנה: 200,000
=====

המשמעות היא בעצם שמכל שקל שמכרתם בשנה (ללא מע"מ) נשארו לכם 20 אגורות בלבד.
משמעות אחרת היא שכל חודש לפני שבכלל התחלתם להרוויח הייתם צריכים לשלם לכולם
( ספקים / נותני שירותים / עובדים / מס הכנסה) בערך 66,600 ₪ ורק אז התחלתם לקחת כסף הביתה.....

למידע נוסף על שירותי בא לעסק ושירותי הכנת הדוחות הכספיים כולל דוח רווח והפסד - לחצו כאן

יצירת קשר

נציגנו ישמח לתת לך הצעת מחיר לכל אחד מהמסלולים בפגישה אישית