בא לעסק - הנהלת חשבונות חכמה

הנהלת חשבונות לחברות ועצמאים

פתיחת עסק מלווה בהתלבטות כיצד להירשם מבחינה משפטית. הנהלת חשבונות לעצמאים או הנהלת חשבונות לחברות. מה המניעים ומה בעצם האפשרויות העומדות בפנינו?

ההתאגדות הפורמלית לפתיחת עסק הינה

  1. עצמאי (עוסק מורשה).
  2. שותפות רשומה (במידה של 2 שותפים או יותר).
  3. חברה בע"מ
  4. עמותה או חל"צ (חברה לתועלת הציבור) במידה וחלק מהפעילות אינו למטרת רווח וחלקו כן.

בדיקת החוקים הרלוונטיים החלה על העסק אותו נפתח

  1. על עצמאי אין חוק רלוונטי.
  2. על שותפות רשומה חלה פקודת השותפויות (נוסח חדש) -1975.
  3. על חברה בע"מ חל חוק החברות התשנ"ט-1999.
  4. על עמותה חל חוק העמותות התש"ם-1980 ועל חל"צ חל חוק זה וגם חוק החברות התשנ"ט-1999.

בניגוד לעוסק מורשה ושותפות (של יחידים לא חברות ) רשאי להכין רק דוח רווח והפסד הרי הנהלת חשבונות לחברות מחייבת בהגשת מאזן והגשת מאזן כרוכה בהנהלת חשבונות כפולה ומכאן שהנהלת חשבונות לחברות תהיה תמיד הנהלת חשבונות כפולה.
בנוסף, מעבר להנהלת חשבונות כפולה חייבות חברות במינוי רואה חשבון (עוסק מורשה רשאי גם להיעזר ביועץ מס ו/או רואה חשבון. לעומת זאת הפיקוח על הנהלת חשבונות של חברה בע"מ יהיה רק על ידי רואה חשבון ).

שירותי הנהלת חשבונות לעסקים קטנים

אם כן, הבנו כי בגלל חוק החברות כל הנהלת חשבונות לחברות הינה מורכבת יותר, כוללת רישום מורכב יותר וזאת על מנת שבסוף שנה ניתן יהיה להוציא מאזן.
מעבר לכך, חברה חייבת למנות רואה חשבון על מנת שיבקר את דוחותיה ולא יכולה להסתפק ביועץ מס.
מה בהנהלת חשבונות לחברות מורכב יותר מהנהלת חשבונות לעוסק מורשה?
ניקח דוגמא של הוצאת חשבונית ללקוח.
בעוסק מורשה נרשמת בהנהלת החשבונות פקודת יומן אחת של הכנסה. בהנהלת חשבונות של חברה בע"מ נרשמות 3 פקודות יומן- 1. הכנסה, 2. קבלה כשהכסף התקבל 3. הפקדה מהקופה לבנק. כלומר, הנהלת חשבונות של חברות הפכה פקודה אחת ל 3 פקודות ומדובר בפי 3 עבודה ומכאן הקפיצה במחיר שרואה החשבון ביקש.

מעבר לכך, בהנהלת חשבונות של חברות יש ניהול נוסף ומורכב (ניהול שלא קיים בהנהלת חשבונות של עוסק מורשה / שותפות) של כל מערך הלקוחות, ספקים, עובדים, בנקים, קופות, כרטיסי אשראי ועוד'. מדובר על עבודה רבה שלא ניתן לערוך השוואה בינה להנהלת חשבונות של עוסק מורשה / שותפות.
גם בהגשת הדוחות לרשויות יש שנוי משמעותי- עוסק מורשה מגיש דוח רווח והפסד, חברות מגישות מאזנים אותם מבקר רואה החשבון וגם כאן יש עבודה לא מועטה.

יצירת קשר

נציגנו ישמח לתת לך הצעת מחיר לכל אחד מהמסלולים בפגישה אישית