בא לעסק - הנהלת חשבונות חכמה

מסלולים שלנו

מסלול זהב

הנפקת הזמנות/תעודות משלוח/חשבונות חיוב/חשבוניות מס/קבלות ממוחשבות.
הדפסת צ'קים.
הפקדות ממוחשבות.
מערכת CRM
ניהול משימות, תיעוד.
ניהול קריאות שירות.

לפרטים

מסלול פלטינה

מערכת CRM
ניהול קריאות שירות.
הנהלת חשבונות שוטפת.
דיווחים חודשיים לרשויות.
משכורות.
דוח רווח והפסד על בסיס שוטף וניתוח חודשי כלכלי (לפי הגדרות בהן אתה מעוניין).

לפרטים

מסלול יהלום

מאזני בוחן מעודכנים.
ניהול תזרים מזומנים.
ניהול מלאי.
ייעוץ בדיני עבודה.
תוכנית עסקית שנתית ורב שנתית להתפתחות העסק.
עבודה מול המערכת הבנקאית.

לפרטים