בא לעסק - הנהלת חשבונות חכמה

אילו הוצאות מוכרות לצורכי מע"מ

לנוחיותכם רשימה עדכנית:

1.עוסק מורשה יוכל לבצע את קיזוז מע"מ התשומות בתנאי שברשותו חשבוניות מקוריות או רשימוני יבוא או מסמך אחר שאישר מנהל רשות המסים שהוצאו על שמו כדין וזאת עד ששה חודשים מתאריך הוצאת החשבונית.

2.לא ניתן לנכות מע"מ תשומות אלא אם השימוש בחשבונית היה לשימוש לצורכי העסק כאשר על התשומה לשמש בעסקה חייבת במע"מ (מלא או 0) ולא לעסקה פטורה ממע"מ.

3.ניתן לקבל חשבוניות מס במייל והן ייחשבו כחשבונית מקוריות לצורך ניכוי מס תשומות, בתנאי שקיים אישור לחברה (בה משתמש מפיק החשבונית) בעלת התוכנה בה מופקות חשבוניות המס מרשות המסים להפקת חשבוניות אלקטרוניות.

4.ניכוי מס התשומות נעשה בפועל מדי חודש או חודשיים ממע"מ העסקאות אותה גבה העוסק מלקוחותיו כאשר התשלום למע"מ הוא ה "נטו"- מע"מ העסקאות בניכוי מע"מ התשומות.

5.ניתן לקזז מע"מ תשומות הקשור להקמת העסק עד חצי שנה אחורה לפני הרישום למע"מ ואף עוד חצי שנה ( דהיינו שנה אחורה לפני הרשום למע"מ) באישור מנהל תחנת מע"מ הרלוונטי.

6.עוסק פטור אינו גובה מע"מ מלקוחותיו ולכן אינו רשאי לקזז מע"מ בגין רכישותיו והוצאותיו השוטפות.

7.יש אבחנה ברורה בין שני סוגי תשומות:
א. תשומות על ציוד ונכסים קבועים - במידה של רכישת ציוד קבוע המשמש את העסק ושאינו מיועד למכירה במסגרת הפעילות הרגילה של העסק: רכישת מבנה לעסק, רכישת מכונות לעסק, רכישת ציוד וריהוט משרדי. ניתן לנכות את המע"מ במלואו בחודש הקנייה (בניגוד למס הכנסה הפורש את ההוצאה (דרך הוצאות פחת) על פני מספר שנים.
ב. תשומות על רכישות שוטפות לצורכי העסק - כל ההוצאות השוטפות בניהול העסק כגון קניית מלאי סחורות, רכישת חומרים המשמשים למתן שירות בעסק, וכן הוצאות על שירותים הניתנים לצורכי העסק, כמו ייעוץ, טלפון, חשמל ומים.

8.לעניין קניית כלי רכב לעסק הרי רק בקניית כלי רכב בעל משקל העולה על 3,500 ק"ג שאינו רכב פרטי ניתן לקזז מע"מ תשומות. ישנם מגזרים בהם ניתן לנכות מע"מ תשומות גם על קניית רכב פרטי כמו מוניות, הסעת נושאים, מורי נהיגה, סיורים וטיולי שטח ( האמור חל גם על שכירות רכב, ליסינג מימוני, ליסינג תפעולי ).

9.בקניית אופנוע ניתן לנכות מע"מ באופן יחסי כך שבמקרים בהם עיקר הפעילות היא לשימוש לצורכי העסק ניתן לנכות 2/3 ממע"מ התשומות בקנייה וביתר המקרים 25%. האמור חל גם לעניין ניכוי מע"מ תשומות בהקשר לאחזקת רכב (דלק, תיקונים, חנייה).

10.במקרה בו מקום העסק הוא בבית הרי ניכוי מע"מ התשומות יהיה על החלק היחסי המשויך לפעילות העסקית.

11.ניתן לנכות מע"מ תשומות על כיבוד בעסק ואירוח אורחים מחו"ל במסעדות. לא ניתן לנכות מע"מ תשומות על אירוח אורחים מהארץ במסעדה.

כעיקרון, ניכוי מע"מ תשומות נעשה באופן שוטף על ידי הנהלת חשבונות של העסק ולא אמורות להיות בעיות בקיזוז מע"מ התשומות.
במידה וקיים החזר ( דהיינו סכום מע"מ התשומות בדוח החודשי עולה על סכום מע"מ העסקאות ) ניתן לא לדרוש את ההחזר אלא להעביר את מע"מ התשומות העודף לדוח הבא וזאת עד ששה חודשים מיום תאריך חשבונית המס. 

קראו גם על - הוצאות מוכרות לצורכי מס הכנסה

 

שירותי ניהול מלאי וחשבונות חכמים

יצירת קשר

נציגנו ישמח לתת לך הצעת מחיר לכל אחד מהמסלולים בפגישה אישית