בא לעסק - הנהלת חשבונות חכמה

הוצאות מוכרות לצורכי מס הכנסה

כל עצמאי שואף לשלם פחות מס במסגרת החוק והשאיפה היא לגיטימית. על מנת לשלם פחות מס חשוב שכל ההוצאות הקשורות לניהול העסק יירשמו במערך של הנהלת חשבונות.
חשוב להבין, גם אם אנו רואים בהוצאה מסוימת כהוצאה אותה היינו חייבים להוציא במסגרת ניהול העסק אין זה אומר שמס הכנסה רואה זאת "עין בעין" כמונו ולפעמים יש הוצאות שמס הכנסה לא יכיר בהן גם אם שימשו אותנו בעסק.
יש מצב שהוצאה תהיה מוכרת בעסק אחד ( בגלל תחום העיסוק ) במלואה ובעסק אחר לא תהיה מוכרת כלל. לדוגמא  - דוגמנית תוכל לנכות כהוצאה קניית מוצרי איפור בעוד שבעלת חנות מכולת לא תוכל לעשות כך וכן הלאה.

את ההוצאות ניתן לחלק לכמה קבוצות עיקריות

1.הוצאות מוכרות במלואן - אלו הוצאות הכרחיות לייצור ההכנסה כאשר מדוב בהוצאות שוטפות וכן פחת על רכוש קבוע.

2.הוצאות מוכרות בחלקן - למרות שאלו הוצאות הכרחיות לייצור הכנסה הרי תקנות מס הכנסה קובעות איזה חלק יוכר לצורכי מס ואיזה לא. ההוראות של מס הכנסה המפורטות בתקנות הן מדויקות ויש לפעול לפי ה % המוכתב על ידי מס הכנסה.

3.הוצאות מעורבות - הכוונה לאילו מאתנו העובדים בבית ( בעיקר ) כאשר יש חלק פרטי וחלק עסקי. לדוגמא - אם אני עובד בבית שלי ויש לי דירת 4 חדרים מקובל לקחת 25% מהוצאות חשמל / ארנונה / וועד-בית וכיוב'. ניתן לקחת גם חלק יחסי מהוצאות הפחת על הבית ( לגבי שכירות - יש כאן מורכבות. מומלץ להתייעץ עם יועץ מס )

4.הוצאות בעלות אופי עונשי - במידה ושילמתם קנסות חניה / קנסות למוסדות מדינה וכיוב', הרי למרות שמדובר בהוצאה שקשורה לעסק הגישה של מס הכנסה היא שלא ניתן לשתף את המדינה (בצורה שההוצאה תהיה מוכרת ואז תשלמו פחות מס ) בתשלום בגין עבירה בעלת אופי פלילי ולכן לא ניתן להכיר בהוצאה כלל. נקודה נוספת חשובה מאוד בקשר להוצאות - במידה ואתם משלמים לקבלן משנה / שכירות נכס / הוצאות נוספות המפורטות בתקנות מס הכנסה, עליכם לבדוק לפני התשלום האם למקבל יש פטור מניכוי מס במקור + אישור ניהול ספרים (באתר האינטרנט של מס הכנסה בלבד, אישורים מודפסים לא רלוונטיים כבר שנים רבות ). במידה והייתם חייבים בניכוי מס במקור ולא ניכיתם מדובר בעבירה ובעיקרון עומדת למס הכנסה הסמכות שלא להכיר בהוצאה.

להלן טבלה בה מפורטות הוצאות רבות ( כמובן שיש עוד ) לעניין ההכרה בהן לצורכי מס

חשוב לציין כפי שניתן מקודם מקרה הדוגמנית, הרי ישנם עסקים שונים ומשונים שיכול להיות שלגביהם יוכרו הוצאות מיוחדת שלא פורטו וכמובן שמבקר קולנוע ותיאטרון יוכל לקזז עלויות כרטיסי קולנוע ותיאטרון..

שם הוצאה % מוכר הערות
משרדיות 100
אחזקת משרד 100
שכירות 100 לא דירת מגורים. מחסן, משרד, חנות
חשמל 100
ארנונה 100
שכר עובדים 100
הנהלת חשבונות 100
רואה חשבון 100
פרסום 100
אחזקת רכב 45% ההוצאות מוכרות לפי הגבוה - 45% מאחזקת הרכב או הוצאות הרכב בניכוי שווי השימוש שהיה נזקף לא הרכב היה צמוד לעובד. אחזקת רכב כולל דלק, בטוח חובה ומקיף,  טסט, שכירות רכב( שכירות / ליסינג תפעולי ) תיקונים במוסך, חניה. אגרות כבישים.
טלפון בעסק 100
דואר 100
פלאפון תלוי בעיקרון כל ההוצאה מוכרת כאשר יש לנכות לצורכי מס:

א. 1,260 ₪ לשנה

ב.מחצית מההוצאה

לפי הנמוך

ביגוד מקצועי תלוי ביגוד מקצועי ממש - חלוק לרופא, סרבל למוסכניק יוכרו במלואם.

חליפה שחורה לעו"ד, ביגוד עם פרסום העסק שניתן להשתמש גם במישור האישי יוכרו ב 80%. סתם ביגוד אחר לא יוכר כלל

קניות חומרי גלם 100
קבלני משנה 100
אינטרנט 100
מסעדות 0
מסעדות לאורח מחו"ל 100 צריך לרשום מספר דרכון... מאחורי החשבונית.
כיבוד בעסק 80 מדובר על כיבוד קל. כעיקרון אם יש הפרזה מס הכנסה יכול לתאם אף יותר אחוזים
הובלות 100
השתלמות מקצועית 0-100 אם מדובר בהשתלמות קצרה, בתחום העוסק הספציפי תוכר ההוצאה במלואה. אם מדוב על לימודי B.A לימוד מקצוע חדש (שלחתם את הפקידה ללמוד הנהלת חשבונות סוג ג' ) לא יוכר כלל - הוצאה הונית.

סוף שבוע לעובדים ( חמישי-ראשון)  בבית מלון מפואר כולל בני זוג ומשפחה כאשר יש מרצה שהעביר הרצאה של שעה בכל סוף השבוע ללא נוכחות חובה - ההוצאה לא תוכר. כינוס עובדים בחדר בעסק כאשר בא מרצה ונותן הרצאה של שעה בנוכחות חובה-ההוצאה תוכר

רכוש קבוע לפי תקנות הפחת
נסיעות לחו"ל 100% בהתאם לתקרה - ישנן הנחיות מה מוכר.
שרותי כוח אדם 100
ייעוץ מקצועי 0-100 חייב לשרת את העסק לצורכי ייצור הכנסה. יועץ מקצועי שיוזם ערב שירה לעובדים לא מוכר.
קנסות 0

יצירת קשר

נציגנו ישמח לתת לך הצעת מחיר לכל אחד מהמסלולים בפגישה אישית